Nobunaga Concerto (2014) (Complete)

Nobunaga Concerto (2014) (Complete)

Profile Drama: Nobunaga Concerto Romaji: Nobunaga Kontseruto Japanese: 信長協奏曲 Director: Hiroaki Matsuyama Writer: Ayumi Ishii (manga), Masafumi Nishida Network:...

Lost Days (2014) (Complete)

Lost Days (2014) (Complete)

Profile Drama: Lost Days Romaji: Rosuto Deizu Japanese: ロストデイズ Director: Keita Kono, Junichi Tsuzuki Writer: Koji Tokuo, Kohei Kato...